լուսալիր

լուսալիր

Dasnabedian 1995: 439

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 18,1
rempli de lumière

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԼՈՒՍԱԼԻՐ — ( ) NBH 1 0897 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 10c, 11c ա. ԼՈՒՍԱԼԻ ԼՈՒՍԱԼԻՐ. որ եւ ԼՈՒՍԱԼԻՑ. Լի լուսով. առլցեալանթերի եւ կատարեալ պայծառութեամբ. լուսաւոր. լուսապայծառ. *Վասն լուսալի եւ պայծառ տան՝ բիւր ինչ ծախեմք. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 10: *Զառ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱԼԻ — ( ) NBH 1 0897 Chronological Sequence: 6c, 10c, 11c ա. ԼՈՒՍԱԼԻ ԼՈՒՍԱԼԻՐ. որ եւ ԼՈՒՍԱԼԻՑ. Լի լուսով. առլցեալանթերի եւ կատարեալ պայծառութեամբ. լուսաւոր. լուսապայծառ. *Վասն լուսալի եւ պայծառ տան՝ բիւր ինչ ծախեմք. Ոսկ. յհ. ՟Բ. 10: *Զառ հաւատչեայ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՌԱՏԱԼՈՅՍ — ( ) NBH 1 0294 Chronological Sequence: Unknown date ա. Բազմալոյս. բազմապայծառ. լուսալիր. *Առատալոյս աչօք. Ոսկ. ի մելիտ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱԲՈԼՈՐ — ( ) NBH 1 0896 Chronological Sequence: 13c ա. Բոլորեալ եւ լի լուսով. լուսալիր. *Լուսինն լուսաբոլոր չորեքտասան աւուրբք. Վրդն. աւետար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱԼԻՑ — ( ) NBH 1 0897 Chronological Sequence: Unknown date Նոյն ընդ վ. (=ԼՈՒՍԱԼԻՐ) *Առաջնորդեաց ամպով լուսալից. Գանձ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱՅԵՂՁ — ( ) NBH 1 0898 Chronological Sequence: 10c ն. ԼՈՒՍԱՅԵՂՁ կամ ԼՈՒՍԱՅԵՂՑ. Տե՛ս եւ ԼՈՒՍԱՀԵՂՁ. Լուսալիր. զեղեալ լուսով, *անորակի արփոյն հատածք հրանիւթ լուսայեղձ հոսմամբ որակացեալ. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱՅԵՂՑ — ( ) NBH 1 0898 Chronological Sequence: 10c ն. ԼՈՒՍԱՅԵՂՁ կամ ԼՈՒՍԱՅԵՂՑ. Տե՛ս եւ ԼՈՒՍԱՀԵՂՁ. Լուսալիր. զեղեալ լուսով, *անորակի արփոյն հատածք հրանիւթ լուսայեղձ հոսմամբ որակացեալ. Անան. եկեղ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱՊԱՏԱՐ — ( ) NBH 1 0899 Chronological Sequence: 5c, 10c ա. Պատարուն լուսով. Լուսալիր. լուսայեղց. լուսաբոլոր. *Իւղս այս լուսապատար խնկալիր: Վայելչագեղ լուսապատարն պայծառութեամբ. Նար. ՟Ղ՟Գ. եւ Նար. առաք.: *Ի զենման գառինն լուսապատար լուսինն սկսանի պակասիլ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱՊԱՏՐՈՅԿ — ( ) NBH 1 0899 Chronological Sequence: 10c ա. Որոյ պատրոյգն է լուսաւոր կամ լուսալիր պայծառ. *Մինդ յեօթնեակ բերանոյն լուսապատրոյկ ճրագացն տեսանողին ջահացեալ. Նար. մծբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱՏԱՐՐ — ( ) NBH 1 0899 Chronological Sequence: 13c ա. լուսանիւթ. լուսեղէն. եւ Տարրացեալ լուսով. լուսալիր. *Ի լուսատարր օդոց. Ուռպել …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՈՒՍԱՒՈՐԱՏԵՍԼԱԳՈՅՆ — ( ) NBH 1 0900 Chronological Sequence: 6c ա. կարի լուսաւատեսակ կամ լուսաւոր՝ պայծառ եւ յայտնի յոյժ. *Հինգետասաներորդիւն լուսալիր լինի. Փիլ. լին. ՟Ա. 19 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.